Maatregelen Coronavirus bij ons in de praktijk

CORONA UPDATE 15 juni 2020
Op advies van onze beroepsgroep (KNOV) en het RIVM hebben we enkele weken geleden (hygiëne)maatregelen in moeten voeren om de kans op besmetting met Corona zo klein mogelijk te maken. Deze maatregelen mogen iedere keer enigszins versoepeld worden. Hierbij weer een update over onze coronamaatregelen:

Corona-maatregelen vanaf 15 juni 2020

Echo’s
• Partners (zonder klachten) mogen mee naar alle echo’s, ook naar de 20-weken echo
• Alle pretecho’s zijn weer toegestaan
• Alleen je partner mag mee naar de echo’s. Kinderen, familie, vrienden, etc. mogen niet mee.

Controles
Controleschema:
7-8 weken: controle met vitaliteitsecho
11 weken: controle met termijnecho
16 weken: gewone controle
19-20 weken: 20 weken echo (SEO) in een echocentrum
23 weken: gewone controle
27 weken: gewone controle
30 weken: gewone controle
33 weken: gewone controle
35 weken: controle met liggingsecho en bevallingsinformatie
37 weken: gewone controle
39 weken: gewone controle
40 weken: gewone controle
41 weken: gewone controle en indien gewenst strippen om de start van de bevalling te stimuleren

*Gewone controle: praktijkbezoek om de groei van de baby te bepalen met een Uitwendig Zwangeren Onderzoek, het hartje te luisteren, je bloeddruk te meten, je gewicht te bepalen en eventuele vragen te beantwoorden. Extra echo’s worden op medische indicatie gemaakt, of wanneer er een pretecho is ingepland.

Controles in de praktijk (spreekuur)
• Gelieve geen partners mee naar de gewone controles
• Geen kinderen, opa’s, oma’s, familie, vrienden, etcetera mee naar controles
• Heb jij of iemand anders in huis, milde klachten die passen bij het coronavirus? Zie onderaan dit document wat je dan moet doen.

Controles in het ziekenhuis (gynaecoloog)
• Geen partners mee naar de controles bij de gynaecoloog
• Heb jij of iemand anders in huis, milde klachten die passen bij het coronavirus? Zie onderaan dit document wat je dan moet doen.

Terug van vakantie?

Kom je terug van vakantie uit Zweden, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, het gewest Segrià of de kuststrook van La Mariña-Lugon in Spanje, de regio Lissabon in Portugal of een land buiten Europa?

  • Ga dan bij terugkomst 14 dagen thuis in quarantaine
  • Kom niet naar het spreekuur bij ons of in het ziekenhuis
  • Bel ons voor een nieuwe afspraak

Bevallen: Je kan thuis of in het ziekenhuis bevallen

Thuis bevallen
• Partner mag hierbij aanwezig zijn
• Er mogen nog meer mensen (zonder klachten) aanwezig zijn, wel moet er 1,5 meter afstand van ons gehouden worden
• Heb jij of iemand anders in huis, milde klachten die passen bij het coronavirus? Zie onderaan dit document wat je dan moet doen.

Ziekenhuisbevalling (poliklinisch)
• Naast je partner mag 1 extra persoon aanwezig zijn bij de bevalling (mits er geen COVID klachten zijn)
• Je partner mag de kamer 2x per dag verlaten tijdens de bevalling om een frisse neus te halen
• Je partner mag koffie of thee halen in de familiekamer
• Eigen broertjes/zusjes van de pasgeboren baby mogen op bezoek (maximaal 2 tegelijk) indien de moeder >6 uur opgenomen moet blijven
• Heb jij of iemand anders in huis, milde klachten die passen bij het coronavirus? Zie onderaan dit document wat je dan moet doen.

Na de bevalling
• Wij komen 2 of 3 keer thuis op bezoek in de eerste week
• We (video)bellen 1 of 2 keer in de eerste week
• Heb jij of iemand anders in huis, milde klachten die passen bij het coronavirus? Zie onderaan dit document wat je dan moet doen.

Heb jij of iemand anders in huis, milde klachten die passen bij het coronavirus?

Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus? Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak?

• Maak een afspraak om je gratis te laten testen
• Bel 0800-1202 voor een afspraak, houd je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand
• Blijf thuis, ga alleen naar buiten om je te laten testen
• Bel ons om de uitslag door te geven

Wij snappen dat de maatregelen voor jou als zwangere misschien niet altijd prettig zijn, maar wij vinden ze erg belangrijk voor jouw en onze gezondheid. Door deze maatregelen hopen wij te voorkomen dat wij een bron van besmetting worden voor anderen of zelf ziek worden, waardoor de continuïteit van onze zorg in gevaar komt.

Bij bijzonderheden overleg dan even met ons of wat de mogelijkheden zijn.

 

CORONA UPDATE 11 MEI
Op advies van onze beroepsgroep (KNOV) en het RIVM hebben we enkele weken geleden (hygiëne)maatregelen in moeten voeren om de kans op besmetting met Corona zo klein mogelijk te maken. Na de laatste persconferentie mogen wij, tot onze grote vreugde, de ingevoerde maatregelen weer enigszins versoepelen. Samen met ketenpartners en alle collega verloskundigen in regio Rivierenland hebben wij de volgende versoepeling van de Corona maatregelen vastgesteld:

Corona-maatregelen vanaf 11 mei 2020

Echo’s
• Partners mogen mee naar alle echo’s, ook naar de 20-weken echo bij Screeningscentrum IRIS (in Ziekenhuis Rivierenland)
• Alle pretecho’s zijn weer toegestaan (reguliere controles hebben echter wel voorrang op pretecho’s op het spreekuur)
• Alleen je partner mag mee naar de echo’s. Kinderen, familie, vrienden, etc. mogen niet mee.

Controles
Controleschema:
7-8 weken: 1e controle met echo
11 weken: 2e controle met echo
16 weken: gewone controle (geen echo)
19-20 weken: 20 wkn echo (SEO)
23 weken: gewone controle (geen echo)
27 weken: gewone controle (geen echo)
30 weken: gewone controle (geen echo)
33 weken: gewone controle (geen echo)
35 weken: gewone controle met liggingsecho
37 weken: gewone controle (geen echo)
39 weken: gewone controle (geen echo)
40 weken: gewone controle (geen echo)
41 weken: gewone controle en indien gewenst strippen om de start van de bevalling te stimuleren

Controles in de praktijk (spreekuur)
• Gelieve geen partners mee naar de gewone controles
• Bij een bijzondere afspraak, zoals het gesprek over je bevalling, overleg dan met ons of je partner mee kan
• Geen kinderen, opa’s, oma’s, familie, vrienden, et cetera mee naar controles
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document

Controles in het ziekenhuis (gynaecoloog)
• Geen partners mee naar de controles bij de gynaecoloog
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Bevallen: Je kan thuis of in het ziekenhuis bevallen

Thuis bevallen
• Partner mag hierbij aanwezig zijn
• Er mag nog één extra iemand aanwezig zijn
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Ziekenhuisbevalling (poliklinisch)
• Alleen je partner mag hierbij aanwezig zijn
• Je partner mag de kamer niet verlaten tijdens de bevalling
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Na de bevalling
• Wij komen 2 of 3 keer thuis op bezoek in de eerste week
• We (video)bellen 1 of 2 keer in de eerste week
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Corona- maatregelen vanaf 1 juni 2020

Zoals hierboven en extra:
• Voorlichtingsavonden < 30 mensen starten weer

Wij snappen dat de maatregelen voor jou als zwangere misschien niet altijd prettig zijn, maar wij vinden ze erg belangrijk voor jouw en onze gezondheid. Door deze maatregelen, hopen wij te voorkomen dat wij een bron van besmetting worden voor anderen of zelf ziek worden, waardoor de continuïteit van onze zorg in gevaar komt.
Daarom blijven de volgende maatregelen altijd gelden:
• Was vaak je handen
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Ben jij of is iemand bij jou thuis ziek?
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius?
• Heeft iemand in huis koorts en/of benauwdheid? Blijf dan thuis en bel ons dan voor een nieuwe afspraak!
Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

CORONA UPDATE 8 MEI!

Jullie hebben het misschien in de krant of online al gelezen: de coronamaatregelen worden weer wat versoepeld. Hier zijn wij heel erg blij mee!!

Maar helaas is er te snel een bericht naar de kranten gegaan over de versoepelingen. We hebben in onze regio Rivierenland nog geen tijd gehad om met alle betrokken partijen te overleggen (collega verloskundigen, het ziekenhuis, kraamzorg etc).
In onze regio gaan we vandaag en dit weekend aan de slag om te bepalen hoe het er precies uit komt te zien. Het is namelijk belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. Natuurlijk nemen we hierbij jullie wensen serieus!

We streven er naar om uiterlijk maandag duidelijkheid te hebben over welke versoepelingen er ingevoerd worden.

Wel blijft gelden: kom niet als je verkouden bent, houd 1,5 meter afstand en ga er verstandig mee om, als je binnenkort weer samen met je partner zou mogen komen. Je partner mag uiteraard ook geen klachten hebben wanneer hij/zij meekomt.

Wij laten jullie het direct weten als er meer bekend is! Je mag ons natuurlijk altijd bellen met klachten of vragen over je zwangerschap, maar voor vragen over de versoepeling vragen wij jullie te wachten op ons volgende bericht.

Coronavirus en zwangerschap
Op basis van beperkt beschikbare gegevens zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Klachten van een besmetting zijn bij zwangere niet anders als bij niet-zwangere. Adviezen bij klachten mogelijk door het Coronavirus, of mogelijk blootstelling aan het Coronavirus zijn hetzelfde als voor de overige populatie. Diagnostiek vindt plaats volgens de geldende richtlijn via GGD of huisarts. Bij ernstige symptomen wordt contact met het ziekenhuis geadviseerd. Er is zover bekend geen hoger risico op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij een besmetting in de zwangerschap. Het ziektebeloop lijkt vergelijkbaar met niet-zwangere. Er zijn zover bekend geen aanwijzingen dat de foetus bij een besmette zwangere geïnfecteerd kan raken. Het virus is bij besmette zwangere namelijk niet teruggevonden in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van de pasgeborenen of in de moedermelk. Bij besmetting van de moeder kan er borstvoeding gegeven worden met aanvullende maatregelen bij de moeder zoals handen wassen, voeden met mondneusmasker of kolven en de melk laten geven door een gezond persoon.

Bij nieuwe ontwikkelingen of aanpassing van maatregelen brengen we jullie uiteraard opnieuw en zo snel als mogelijk op de hoogte. Hopelijk brengen we, mede door deze maatregelen, de verspreiding van het Coronavirus snel een halt toe zodat we spoedig de normale en persoonlijke zorg kunnen hervatten die u van ons gewend bent. Bij vragen (zonder spoed) zijn wij te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur op 0418-648 777 of via info@debetuwewaard.nl

Bronnen:
https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/q-a-nieuwe-coronavirus/2731
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/788-1/coronavirus/hoofdstuk/1357/coronavirus/#3337-corona-pandemie-knov-pdf