Het ziekenhuis gaat weer opstarten met de informatieavonden voor zwangeren, met inachtneming van de RIVM richtlijnen.

Voor de informatieavond ‘Bevallen’ zijn de volgende data gepland;
Maandag 22 juni
Maandag 6 juli 
Maandag 17 augustus

Er wordt geen rondleiding gedaan, deze is middels een vlog te zien;

Voor de informatieavond ‘Borstvoeding’ zijn de volgende data gepland;
Maandag 21 september
Maandag 23 november

Op de website staat informatie over borstvoeding in de eerste week.

Aanmelden kan via de polikliniek gynaecologie/verloskunde via telefoonnummer; 0344-674045.