Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over onze verloskundige zorg, probeer dit dan in eerste instantie met de desbetreffende verloskundige of een collega verloskundige te bespreken. Als dit gesprek de problemen niet oplost en we er samen niet uitkomen, bestaat er de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen). In dat geval kun je bij de klachtencommissie een reglement aanvragen.

KNOV t.a.v. klachtencommissie
Rembrandtlaan 44
3723 BK Bilthoven
Tel: 030-2994299
www.knov.nl