13-02-2018  JINDRA
Het gebeurt niet vaak, maar tijdens het strippen (loswoelen van de vliezen wat de bevalling op kan wekken) braken spontaan de vliezen. Dit vond mama helemaal niet erg want na een week overtijd was het wel mooi geweest en had het wachten lang genoeg geduurd!
Al snel werd het breken van de vliezen opgevolgd door weeën en werd enkele uren later dochter Jindra thuis geboren.
Jindra woog maar liefst 4340 gram en zag om 15:08 uur het levenslicht.
Geniet van jullie prachtige kinderen. Wij wensen jullie heel veel geluk en goeds toe!