Samenwerking

Wij werken samen en hebben toelatingscontracten met de volgende ziekenhuizen:

  • Ziekenhuis Rivierenland te Tiel
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch
  • Beatrix Ziekenhuis te Gorinchem
  • Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein (enkel voor consulten. Poliklinisch bevallen in Nieuwegein is niet meer mogelijk i.v.m. het sluiten van de verloskamers)
  • Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht (enkel voor consultatie)

Een goede samenwerking met verschillende disciplines is van groot belang om goede kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Daarom nemen wij deel aan diverse samenwerkingsverbanden.

Catena

Naast onze samenwerking binnen de eigen verloskundigenpraktijk zijn wij beide lid van Catena, een vereniging die bestaat uit alle verloskundigen die werkzaam zijn in de regio Rivierenland. Het doel van de vereniging is om samen sterk te staan voor de geboortezorg in de regio Rivierenland en te werken aan continuïteit en kwaliteit van de verloskundige zorg. De verschillende verloskundigenpraktijken die aangesloten zijn bij de vereniging Catena hebben afspraken met elkaar gemaakt over de invulling van de geboortezorg, waarbij de eigenheid van iedere praktijk blijft bestaan. Zij vormen de schakels van de keten in de geboortezorg. Deze keten is weer een onderdeel van de grotere keten, namelijk het Netwerk Geboortezorg Rivierenland.

Netwerk Geboortezorg Rivierenland (NGR)

Bij het NGR worden afspraken gemaakt tussen onder andere de verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verplegend personeel, en de ziekenhuisorganisatie. Er wordt voortdurend samengewerkt om kwaliteit van zorg te verbeteren en zorg goed af te stemmen met betrokken zorgverleners. Zo worden er bijvoorbeeld vanuit dit samenwerkingsverband trainingen, refereeravonden, bijscholingen en audits georganiseerd. Daarnaast zijn we gestart met het project Integrale Verloskunde waarbij we de samenwerking en de zorg nog verder willen optimaliseren, met als doel verbeterde uitkomsten van de geboortezorg.

Eerstelijns Prenataal Screeningscentrum IRIS

In het Netwerk Geboortezorg Rivierenland hebben de verloskundigenpraktijken samen met het ziekenhuis een eerstelijns verloskundig prenataal screeningscentrum, genaamd IRIS, opgericht in de vorm van een coöperatie. In het screeningscentrum, welke zelfstandig gevestigd is in het Ziekenhuis Rivierenland te Tiel, werken verschillende echoscopisten samen die de nekplooimetingen en twintig weken echo’s (Structureel Echoscopisch Onderzoek) verrichten voor zwangeren uit de regio. Jaarlijks worden er zo’n 1500 onderzoeken verricht. Bij iedere cliënt volgt er een follow-up en jaarlijks worden deze geëvalueerd om de kwaliteit te toetsen. Kijk hier voor meer informatie.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De JGZ, beter bekend als het consultatiebureau, neemt de begeleiding van de zorg voor jullie kindje van ons over. Zij begeleiden ouders bij de groei en ontwikkeling van hun kind. Tevens dragen zij zorg voor de hielprik en gehoorscreening, die in de eerste week na de geboorte plaats vindt. De overdracht naar het consultatiebureau vindt plaats nadat wij onze verloskundige zorg in het kraambed hebben afgesloten. Voor meer informatie klik hier.

Overige disciplines

Naast de bovengenoemde ketenpartners hebben we tevens een fijne samenwerking met vele andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de huisartsen in de regio, life-coaches, fysiotherapeuten en diëtisten.