CORONA UPDATE 11 MEI
Op advies van onze beroepsgroep (KNOV) en het RIVM hebben we enkele weken geleden (hygiëne)maatregelen in moeten voeren om de kans op besmetting met Corona zo klein mogelijk te maken. Na de laatste persconferentie mogen wij, tot onze grote vreugde, de ingevoerde maatregelen weer enigszins versoepelen. Samen met ketenpartners en alle collega verloskundigen in regio Rivierenland hebben wij de volgende versoepeling van de Corona maatregelen vastgesteld:

Corona-maatregelen vanaf 11 mei 2020

Echo’s
• Partners mogen mee naar alle echo’s, ook naar de 20-weken echo bij Screeningscentrum IRIS (in Ziekenhuis Rivierenland)
• Alle pretecho’s zijn weer toegestaan (reguliere controles hebben echter wel voorrang op pretecho’s op het spreekuur)
• Alleen je partner mag mee naar de echo’s. Kinderen, familie, vrienden, etc. mogen niet mee.

Controles
Controleschema:
7-8 weken: 1e controle met echo
11 weken: 2e controle met echo
16 weken: gewone controle (geen echo)
19-20 weken: 20 wkn echo (SEO)
23 weken: gewone controle (geen echo)
27 weken: gewone controle (geen echo)
30 weken: gewone controle (geen echo)
33 weken: gewone controle (geen echo)
35 weken: gewone controle met liggingsecho
37 weken: gewone controle (geen echo)
39 weken: gewone controle (geen echo)
40 weken: gewone controle (geen echo)
41 weken: gewone controle en indien gewenst strippen om de start van de bevalling te stimuleren

Controles in de praktijk (spreekuur)
• Gelieve geen partners mee naar de gewone controles
• Bij een bijzondere afspraak, zoals het gesprek over je bevalling, overleg dan met ons of je partner mee kan
• Geen kinderen, opa’s, oma’s, familie, vrienden, et cetera mee naar controles
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document

Controles in het ziekenhuis (gynaecoloog)
• Geen partners mee naar de controles bij de gynaecoloog
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Bevallen: Je kan thuis of in het ziekenhuis bevallen

Thuis bevallen
• Partner mag hierbij aanwezig zijn
• Er mag nog één extra iemand aanwezig zijn
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Ziekenhuisbevalling (poliklinisch)
• Alleen je partner mag hierbij aanwezig zijn
• Je partner mag de kamer niet verlaten tijdens de bevalling
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Na de bevalling
• Wij komen 2 of 3 keer thuis op bezoek in de eerste week
• We (video)bellen 1 of 2 keer in de eerste week
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Corona- maatregelen vanaf 1 juni 2020

Zoals hierboven en extra:
• Voorlichtingsavonden < 30 mensen starten weer

Wij snappen dat de maatregelen voor jou als zwangere misschien niet altijd prettig zijn, maar wij vinden ze erg belangrijk voor jouw en onze gezondheid. Door deze maatregelen, hopen wij te voorkomen dat wij een bron van besmetting worden voor anderen of zelf ziek worden, waardoor de continuïteit van onze zorg in gevaar komt.
Daarom blijven de volgende maatregelen altijd gelden:
• Was vaak je handen
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
• Schud geen handen
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

Ben jij of is iemand bij jou thuis ziek?
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius?
• Heeft iemand in huis koorts en/of benauwdheid? Blijf dan thuis en bel ons dan voor een nieuwe afspraak!
Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.