BELANGRIJK: Update Coronavirus 14 maart. Strengere maatregelen in verloskundigenpraktijken noodzakelijk!

Om de continuïteit van onze (spoed)zorg te kunnen garanderen heeft onze beroepsgroep (de KNOV) op 13 maart jl. een Corona protocol gepubliceerd. Alle verloskundigen in de regio Rivierenland hebben besloten de werkwijze per directhierop aan te passen. Eerder genoemde maatregelen nemen we nog steeds in acht:

 • Wij geven geen hand meer.
 • Cliënten met (milde) verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn of koorts dienen telefonisch contact met ons op te nemen en mogen zonder vooraf telefonisch contact NIET naar de reguliere controles komen.
 • Bij cliënten met bovengenoemde klachten zal de afspraak, indien medisch verantwoord, 2 weken verschoven worden.
 • Informatie- en groepsbijeenkomsten worden geannuleerd. Zo ook onze borstvoedingsavond op 24 maart.
 • Bij poliklinische bevallingen zijn enkel de partners toegestaan. Bezoek ontvangen is veelal niet mogelijk of 1 persoon per keer.

De volgende extra maatregelen gaan per direct in, zoals beschreven in het KNOV protocol:

 • Alleen cliënten zijn welkom op het spreekuur. Geen partners, kinderen of andere mensen mogen aanwezig zijn. Zij kunnen, indien gewenst, middels videobellen meekijken en luisteren.
 • Tijdschriften en speelgoed worden uit de wacht- en spreekkamer verwijderd.
 • De controles bestaan enkel uit bloeddruk meten, wegen, uitwendig zwangerenonderzoek, hartje luisteren, en indien nodig een echo. De controles vinden zo kort als mogelijk plaats. Alle vragen en informatie dienen per telefoon of e-mail beantwoord en verstrekt te worden.
 • De interval tussen de fysieke controles zal verlengd worden.
 • Alle pretecho’s worden geannuleerd.
 • Controles in het kraambed worden zo veel mogelijk telefonisch gedaan. 
 • Ook in de ziekenhuizen wordt enkel de noodzakelijke zorg gegeven. Indien mogelijk zullen consulten telefonisch plaatsvinden of uitgesteld worden.
 • Bij bevallingen hanteren wij de regionale afspraken met de ziekenhuizen. Niet besmette cliënten mogen kiezen waar ze wensen te bevallen. Zwangeren die positief getest zijn of een grote verdenking hebben op een Coronabesmetting tijdens de bevalling, worden overgenomen door de gynaecoloog. Zij krijgen CTG-bewaking tijdens de bevalling zodat de conditie van de baby extra goed in de gaten gehouden kan worden. In het Jeroen Bosch ziekenhuis is een ruggenprik niet mogelijk wanneer je tijdens de bevalling besmet bent met het Coronavirus, in het Ziekenhuis Rivierenland te Tiel (vooralsnog) wel.

Enkele dagen voorafgaand aan uw afspraak zullen we u telefonisch benaderen om de maatregelen toe te lichten en vragen en klachten vooraf uit te vragen. 

Coronavirus en zwangerschap
Op basis van beperkt beschikbare gegevens zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Klachten van een besmetting zijn bij zwangere niet anders als bij niet-zwangere. Adviezen bij klachten mogelijk door het Coronavirus, of mogelijk blootstelling aan het Coronavirus zijn hetzelfde als voor de overige populatie. Diagnostiek vindt plaats volgens de geldende richtlijn via GGD of huisarts. Bij ernstige symptomen wordt contact met het ziekenhuis geadviseerd. Er is zover bekend geen hoger risico op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij een besmetting in de zwangerschap. Het ziektebeloop lijkt vergelijkbaar met niet-zwangere. Er zijn zover bekend geen aanwijzingen dat de foetus bij een besmette zwangere geïnfecteerd kan raken. Het virus is bij besmette zwangere namelijk niet teruggevonden in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van de pasgeborenen of in de moedermelk. Bij besmetting van de moeder kan er borstvoeding gegeven worden met aanvullende maatregelen bij de moeder zoals handen wassen, voeden met mondneusmasker of kolven en de melk laten geven door een gezond persoon.

Bij nieuwe ontwikkelingen of aanpassing van maatregelen brengen we jullie uiteraard opnieuw en zo snel als mogelijk op de hoogte. Hopelijk brengen we, mede door deze maatregelen, de verspreiding van het Coronavirus snel een halt toe zodat we spoedig de normale en persoonlijke zorg kunnen hervatten die u van ons gewend bent. Bij vragen (zonder spoed) zijn wij te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur op 0418-648 777 of via info@debetuwewaard.nl

Bronnen: 
https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/q-a-nieuwe-coronavirus/2731
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/788-1/coronavirus/hoofdstuk/1357/coronavirus/#3337-corona-pandemie-knov-pdf