Verloskamers Alnatal Nieuwegein blijven voorlopig nog gesloten!

Hieronder citeren wij de brief van St. Antonius Geboortezorg:

Utrecht, 12 september 2018

Onderwerp: Update St. Antonius Geboortezorg

Beste verloskundigen en verloskundig actieve huisartsen,

We naderen het einde van een zomer vol mooie, zonnige dagen. Maar ook een zomer waarin we bij St. Antonius Geboortezorg aan den lijve de gevolgen ondervonden van het landelijk tekort aan gespecialiseerd opgeleid zorgpersoneel. Ik wil jullie graag informeren over de huidige stand van zaken en wat dat betekent voor jullie als gewaardeerde samenwerkingspartners.

Voorlopig nog meeste bevallingen in Utrecht
Onze wens was om na de zomer ook op onze locatie in Nieuwegein weer acute bevallingen te kunnen begeleiden. Helaas moeten we constateren dat we op dit moment nog niet voldoende verpleegkundig personeel hebben om op twee locaties veilige acute bevallingszorg te leveren. Dat betekent dat we ook in de komende tijd nog de meeste bevallingen concentreren op locatie Utrecht (Leidsche Rijn) en alleen geplande keizersnedes op onze locatie in Nieuwegein plaatsvinden. Doel van de concentratie in Utrecht is flexibele inzet van medewerkers, zodat we zoveel mogelijk bevallingen kunnen doen. Hoe lang we nog moeten concentreren op één locatie, is lastig in te schatten.

We begrijpen dat dit niet het nieuws is waar jullie cliënten en jullie als verloskundigen op hoopten. En we realiseren ons dat we wederom een groot beroep doen op jullie flexibiliteit en dagelijkse inspanningen. Toch hopen we nogmaals op jullie begrip en medewerking.

Meer tijd nodig
We werken met man en macht om het Geboortezorg team weer op volle sterkte te krijgen. Het kost alleen veel tijd om personeel te werven én verpleegkundigen op te leiden tot gespecialiseerd verpleegkundigen. Mooi resultaat van onze inspanningen is, dat we ruim 20 nieuwe verpleegkundigen hebben aangenomen. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid ook allemaal de gespecialiseerde opleiding gaan volgen. Pas als zij gespecialiseerd verpleegkundigen zijn, zijn zij volledig inzetbaar voor Geboortezorg. We zijn daarom in gesprek met een particuliere hogeschool over mogelijkheden voor een (versnelde) opleiding op maat.

Samenwerking
Daarnaast zijn onze inspanningen er vooral op gericht om, ondanks het personeelstekort, toch zoveel mogelijk eerstelijns bevallingen te kunnen opvangen. Daarbij zoeken we ook samenwerking met andere partijen. Eén voorbeeld daarvan is intensievere regionale samenwerking met verloskundigen en kraamverzorgenden samen met WKZ en Diak. Met het regionaal portaal kunnen verloskundigen in één overzicht zien waar er plek is. We hopen daarmee tegemoet te komen aan jullie behoefte voor betere inzage in de beschikbare plekken. Ook onderzoeken we met de partuspool collegae en kraamverzorgenden of bepaalde (zorg)taken overgenomen kunnen worden, zodat we meer ruimte creëren voor eerstelijns bevallingen. Die ruimte creëren we ook binnenshuis door taken die bij verpleegkundigen liggen, zoveel mogelijk over te hevelen naar andere professionals/medewerkers.

Toekomstbestendige Geboortezorg
Verder zien we dat de concentratie op één locatie rust en ruimte geeft in het team om weer op te bouwen. Zowel personeel als verlossuites kunnen door de concentratie efficiënter ingezet worden. Ook de spoedplek voor een eerstelijns bevalling kunnen we steeds vaker garanderen, zodat niet uitgeweken hoeft te worden naar een andere locatie. Zo zorgen we er langzaam maar zeker voor dat we in Utrecht een stevige basis creëren, om vandaar uit weer verder te bouwen aan toekomstbestendige Geboortezorg.