Erkenning / ouderlijk gezag

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft het kindje niet erkend te worden en zal de partner automatisch (wettelijk) de vader zijn. In andere gevallen zal het kind erkend moeten worden. Door het erkennen is de partner nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind, daarvoor moet eerst het ouderlijk gezag aangevraagd worden. Meer informatie is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind